top of page

Gesloten bedrijf: voeders voor onze dieren en natuurlijke bemesting

Er kunnen geen dieren grootgebracht worden zonder voedervoorziening. We voorzien ruime goed onderhouden weilanden, gaan hooien, telen onze eigen granen   

IMG_4489.JPG
Graangewassen 

We hebben maïs, gerst en tarwe. Hierdoor kunnen we een volwaardige voeding voorzien aan onze schapen, varkens en pluimvee. Onze granen laten we drogen bij onze collega Raf Van Ongeval. Wanneer we onze granen nodig hebben, zorgt hij voor een goede mengeling en blaast deze mengeling in onze silo's.

IMG_2858.JPG
Graslandbeheer

Om onze dieren gezond te houden, is het heel belangrijk dat we ze heel vaak kunnen omweiden. Om de 3 à  4 weken worden onze schapen naar een andere weide gebracht. Hierdoor kunnen we de wormdruk zeer laag houden wat voor gezonde dieren zorgt. Onze weides worden na het begrazen geweidesleept. Eind juni zorgen we voor onze voordroog om in de winter onze schapen te kunnen voorzien van kwalitatief eten. 

IMG_0421.JPG
Stro 

Wanneer de gerst en tarwe rijp is, wordt deze gepikdorst. Na het pikdorsen blijft er stro achter op het veld. Voor velen is dit een bijproduct maar voor ons is dit bijproduct minstens even belangrijk. We gebruiken het stro als bodembedekking  in onze stal en het stro is eveneens heel belangrijk in onze volle grond aardbeienteelt. Hier gaat dus geen sprietje stro verloren! 

85035854_2699728933413751_3784252081997611008_n.jpg
Groenbemesting = geen chemische stikstofbemesting

 

Wanneer het graan, de eerste groenten van het veld zijn laten, we onze akkers nooit braak liggen. We zaaien een groenbemester en laten dit begrazen door onze schapen. Op deze manier creëren we meer weiden voor onze dieren en wordt onze grond voorzien van natuurlijke bemesting. Het is een win - win situatie wanneer de weersomstandigheden ons niet dwarsbomen.

bottom of page