Ecologisch en inheems! 

aanplant inheemse bomen.jpg

Als boeren hebben we de natuur broodnodig. We vragen als mens veel van de natuur en wij als boeren geven zoveel als mogelijk terug. Ieder jaar planten we inheemse fruit- en loofbomen aan als beschutting voor onze dieren maar ook omdat we op deze manier vroege – midden en late bloesems hebben voor onze bijen. We zaaien bloemranden om bijen en andere insecten de kans te geven hun waardplanten terug te vinden of hun voedsel. We planten haagkanten om mussen, mezen, vinken, de kans te geven een nest te bouwen. We hangen zwaluwnesten in onze stal om onze zwaluwen ieder jaar te verwelkomen. Wist je dat onze zwaluwen, mezen en vleermuizen op onze boerderij zorgen voor een immense daling van het aantal vliegen en muggen in onze stal? We hangen uilenkasten (voor de steen- en kerkuil) en vleermuizenkasten omhoog. Zonder onze inheemse natuur geen natuurlijk evenwicht en we hebben dat natuurlijk evenwicht broodnodig om op een seizoensgebonden manier te kunnen boeren.

IMG_0576.JPG
Boerenzwaluwen010711E.jpg
kerkuil.JPG